THÔNG BÁO
Phần mềm hoạt động tốt nhất với trình duyệt Fifox mới, màn hình 1024x768
Nếu không sử dụng được phần mềm, bạn vui lòng tải firefox mới nhất tại đây http://www.mozilla.org/vi/firefox/new/

CHÚ Ý
Về việc chuyển năm học trên phần mềm trực tuyến

1. Chuyển năm học - quản trị viên các nhà trường chú ý phần tạo lớp học, chỉ tạo lớp học cho học sinh mới nhập học (lớp 1 đối với tiểu học, lớp 6 đối với THCS)

2. Chuyển năm học - Các lớp có tên "2a1 cũ", "3a1 cũ"... có trong danh sách là các lớp 2a1, 3a1 của năm trước đã được copy lại dữ liệu học sinh, sang năm học mới chỉ cần đổi tên lớp lại cho phù hợp. Ví dụ "2a1 cũ" => "3a1", "3a1 cũ"=>"4a1"...


KẾT QUẢ CÁC ĐỢT THI
Mầm non
 
Tiểu học
 
THCS
Danh sách giáo viên giỏi cấp quận
Khảo sát khối 9 theo cụm
 
Đăng nhập
Tài khoản:
Mật khẩu: